Par mums

Vairāk kā 20 gadu pieredze! Gatavi izaugsmei!

SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" dibināts 1997. gadā, atrodas Paplakā, aptuveni 35 km no Liepājas.

Šo gadu laikā esam piedzīvojuši lielās pārvērtības -  2012. gada janvārī, līdz ar jaunās rūpnīcas nodošanu ekspluatācijā, izveidojām gaļas pārstrādes kompleksu, kas apvieno kautuvi, gaļas sadales cehu, gaļas pārstrādes ražotni, tā nodrošinot pilnu ražošanas ciklu, garantējot augstu un nemainīgu gaļas produktu un izstrādājumu kvalitāti. 

2021. gada pavasarī tika atklāta SIA "Kurzemes Gaļsaimnieks" jaunā ražotnes piebūve, tādējādi sasniedzot kopējo ražotnes platību 9000 m2. Jaunās telpas ļauj būtiski palielināt uzņēmuma ražošanas jaudu un apjomu, pateicoties ieviestām automatizētām līnijām un inovatīvām tehnoloģijām, kas atvieglos un uzlabos ikdienas darbus. Modernizētā ražotnes piebūve tika īstenota ar Eiropas Lauksaimniecības fonda atbalstu.

Saviem klientiem piedāvājam svaigi sadalītu gaļu, kaušanas blakusproduktus, gaļas izstrādājumus un gaļas produktus - kopā vairāk kā 120 produkcijas nosaukumus. Gaļas produktu ražošanā izmantojam tikai augstas kvalitātes izejvielas, strādājam ar iekārtām, kuras atzītas par vienām no labākajām visā pasaulē un ļoti lielu uzmanību veltam kvalitātes kontrolei, tādejādi nodrošinot augstu un nemainīgu kvalitāti.

Ar īpašu rūpību strādājam pie jaunu produktu izstrādāšanas, vienmēr domājot par pircēju, tāpēc Īpašu uzmanību pievēršam sāls un tauku satura samazināšanai. Uzņēmuma iekšējā kvalitātes politika pieļauj tikai minimālu konservantu lietošanu. Produkti tiek ražoti no svaigas, atdzesētas gaļas, tāpēc tie saglabā gaļas vērtīgākās īpašības.

Mūsu produkciju tirgo vairāk kā 3000 veikalos un ēdināšanas firmās. Tā tiek piegādāta tādiem lielākajiem Latvijas tirdzniecības tīkliem kā: «Maxima», «Rimi», «Lidl», «ELVI», «AIBE», «TOP», «LATS», «Mego», «Mere», «Promo Cash&Carry», kā arī pirmskolas iestādēm, skolām, medicīnas centriem un citiem. Svaigās gaļas produkcija, kā izejviela tālākai pārstrādei, tiek piegādāta Latvijas lielākajiem gaļas produktu ražotājiem.

Mūsu lielākais un svarīgākais mērķis ir regulāra tehnoloģiskā procesa uzlabošana, sortimenta paplašināšana, īpašu recepšu izstrādāšana un jaunu darba vietu radīšana.  Augsti kvalificēti darbinieki radīs Jums lieliskus produktus gan ikdienas, gan svētku galdam!
 
Vienmēr esam atvērti sadarbībai ar klientiem, ražojot augstvērtīgu produkciju par pieejamām cenām!

Jūsu Kurzemes Gaļsaimnieks

PAMATVĒRTĪBAS

1. Godīgums un taisnīgums

1.1. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu tiek nodrošināta dokumentu caurskatāmība un pieejamība, visa uzņēmuma informācija, kas nav konfidenciāla, ir pieejama kliemtiem un sabiedrība.

1.2. Uzņēmuma lietvedība tiek vesta valsts valodā un ir precīza un godīga.

1.3. Darbinieki izturas godprātīgi pret saviem pienākumiem. Neviens biznesa partneris nav tik nozīmīgs, lai uzņēmums pārkāptu savas pamatvērtības.

1.4. Darba samaksa ir atbilstoša katra darbinieka profesionālām zināšanām un pieredzei. Darbinieki ar līdzīgu izglītību, pieredzi un darba iemaņām saņem līdzvērtīgu atalgojumu, protams, ņemot vērā arī padarītā darba kvalitāti.

1.15. Papildus samaksa par paveiktajiem darba pienākumiem ir iespējama.

1.6. Darbinieku uzdotie jautājumi un problēmātiskās situācijas tiek risinātas godīgi un taisnīgi, taču godīgi ne vienmēr nozīmē vienādi.

1.7. Par jebkādu juridisku saistību vai pārkāpumu ārpus darba laika, kas var ietekmēt tiešos darba pienākumus, nekavējoties jāziņo vadībai.

2. Atbildība

2.1. Darbiniekam tiek nodrošināta alga, saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām. Darba stundas, sociālās garantijas un darba apstākļi ir specifiski katrā struktūrvienībā (kritēriji ietver: pazeminātu temperatūru darba vietā, aukstumagregātu drabību, vienveidīgu darbu vienā un tai pašā pozā utml.).

2.2 .Struktūrvienību vadītāji atbalsta sava iecirkņa darbiniekus, sniedzot viņiem padomu un aktīvi iesaistoties problēmu risināšanā, lai darbinieks kļūtu zinošs un patstāvīgs.

2.3. Uzņēmums strādā vienotā komandā, lai sasniegtu nospraustos mērķus. Vadītāji uzticas saviem padotajiem un otrādi, jo uzņēmuma darbības rezultāti arī ir atkarīgi no vēlmes uzticēties otram un ļaut vadīt procesu darbiniekam, kurš visvairāk tam atbilst.

2.4. Darbinieki apzinās sava amata prasības un nosacījumus, kā arī savas darbības ieguldījumu, tādēļ izjūt personisku atbildību par veiktā darba kvalitāti uzņēmuma kopīgo mērķu sasniegšanā.

2.5. Darbinieks savus pienākumus veic profesionāli, ievērojot precizitāti, rūpību un savlaicīgi, lai nodrošinātu uzņēmuma darba efektivitāti un kvalitāti.

2.6. Darbinieki savu pienākumu izpildē un lēmumu pieņemšanā norobežojas no personīgajām interesēm un ārējas ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm).

2.7. Katra darbinieka pienākums ir katru dienu šīs ētikas normas ievērot, strādāt saskaņā ar tām.

2.8. Jebkurš darbinieks no darba brīvajā laikā ir juridiski brīvs darboties dažādos interešu klubos un asociācijās pēc paša gribas.

3. Lojalitāte

3.1. Darbinieki ir uzticīgi uzņēmuma darbības mērķiem un pamatvērtībām. Darba pienākumi tiek veikti, lai celtu savas profesijas godu un novērstu jebkādas darbības, kuras var būt negodīgas un neētiskas.

3.2. Pildot darba pienākumus un arī ārpus noteiktā darba laika, darbinieki, jo sevišķi augstāka līmeņa vadība, rīkojas saskaņā ar uzņēmuma vērtībām, lai tiktu saglabāta un vairota uzņēmuma reputācija.

3.3. Lojalitāte nozīmē ne tikai uzticēto pienākumu un norādījumu izpildi, bet arī radošu līdzdalību, profesionālu atbalstu un padomu attiecībās ar citiem kolēģiem.

3.4. Ierašanās darbā narkotiku, medikamentu un alkoholisko vielu ietekmē ir stingri aizliegta. Kā arī šo vielu lietošana, tirdzniecība vai izplatīšana uzņēmuma teritorijā ir stingri aizliegta.

4. Profesionalitāte

4.1. Uzņēmums strādā saskaņā ar starptautiskajām tiesību normām, nacionālajiem likumiem, noteikumiem un regulām, kas attiecas uz pārtikas nozari, kā arī izstrādā uzņēmuma iekšējās instrukcijas.

4.2. Darbinieki rūpējas par nepārtrauktu profesionālās kvalifikācijas celšanu un pieredzes gūšanu: ir uzņēmīgi, mērķtiecīgi, izrāda iniciatīvu, regulāri papildina savas profesionālās zināšanas lasot nozares literatūru, apmeklējot izglītojošus kursus, kā arī seko līdzi procesiem atbilstošajā nozarē Latvijā un pasaulē, un sniedz priekšlikumus darba uzlabošanai un pilnveidošanai.

4.3. Uzņēmums dod priekšroku atbalstīt un apmācīt darbiniekus, nevis nekavējoties sodīt par nepareizu rīcību.

4.4. Darbinieki un darba vadītāji uztur abpusēji labas attiecības.

5. Cieņa

5.1. Uzņēmumā tiek ievērotas cilvēktiesības.

5.1.1. Neviens darbinieks nedrīkst ciest ne garīgi, ne fiziski, darot savu darbu.

5.1.2. Darbinieki drīkst brīvi paust savu personīgo viedokli gan darba vietā, ja tas neaizskar kolēģu cieņu, gan brīvajā laikā, ja negrauj uzņēmuma reputāciju.

5.1.3. Neviens darbinieks netiek diskriminēts pēc rases, etniskās piederības, reliģiskiem uzskatiem, vecuma, dzimuma, seksuālās orientācijas, politikās pārliecības, ģimenes statusa, ienākumu līmeņa un invaliditātes, ja tāda ir.

5.1.4. Aizskaroša uzvedība, tai skaitā iebaidīšana, uzmākšanās (ārpusreglamenta attiecības), vardarbība, kā arī aizskarošu mutisku, drukātu un elektronisku materiālu izplatīšana ir stingri aizliegta.

5.1.5. Bērnu darbs ir pilnīgi aizliegts.

5.2. Darbinieki izturas ar cieņu pret cilvēku ar citādu pieredzi un atzīst atšķirīgumu kā uzņēmuma potenciālu.

5.3. Darbinieki respektē un vienlīdzīgi izturas pret jebkuru kolēģi neatkarīgi no viņa ieņemamā amata uzņēmumā.

5.4. Vadība nodrošina saglabāt cieņu pret katra individualitāti.

5.5. Vadošais personāls izturas ar cieņu pret cita darbinieka dokumentiem, kas saistīti ar viņa tiešajiem darba pienākumiem. To aplūkošana iespējama tikai saskaņojot ar pašu darbinieku vai vadību.

5.6. Darbinieki aizsargā gan uzņēmuma īpašumu, gan konfidenciālo informāciju un neizmanto to privātu mērķu sasniegšanai.

KOMUNIKĀCIJAS ĒTIKA

Lai izvairītos no viedokļu nesakritības publiskajā telpā, neviens darbinieks nedrīkst sniegt komentāru/uzņēmuma viedokli medijiem pirms tas nav saskaņots ar uzņēmuma valdi.

Finansu un visai citai uzņēmuma informācijai, kas tiek pausta medijiem, valsts iestādēm, sabiedrībai vai citā publiskā telpā ir pilnīga, godīga, precīza un saprotama.

Darbinieki atturas publiski paust tādu viedokli, kas ir pretējs vai nesavienojams ar uzņēmuma darbības mērķiem. Personiskais viedoklis stingri un nepārprotami ir nošķirams no uzņēmuma oficiālā viedokļa.

Ja ir noticis komunikācijas pārpratums uzņēmuma iekšienē vai attiecībās ar partneriem, tad uzņēmums nekavējoties to novērš izskaidrojot patieso informāciju. Pieļaut kļūdas, godīgi atzīt tās un pamatot patiesību, ir cilvēcīga ētiskas rīcības sastāvdaļa.

Nepatiesas informācijas minēšana un konkurentu nomelnošana ir stingri aizliegta.

SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS

Darbinieki sadarbojas ar kolēģiem, sniedzot un saņemot pretī nepieciešamo palīdzību profesionālo pienākumu izpildē un ļaunprātīgi neizmanto kolēģu uzticēšanos.

Nav pieļaujama kolēģu pazemošana, publiska kritika un ciniska attieksme. Uz kļūdām darba procesā norāda personīgi. Vērtē kolēģa darbu, nevis viņa personību vai uzskatus.

Darbinieki izvairās no konfliktiem, bet, ja tādi radušies, risina tos konstruktīvas sadarbības ceļā. Darbinieks ciena ikviena tiesības uz savu viedokli, ņem vērā citu uzskatus, nevienu neaizskarot un neaizvainojot personiski.

Darbinieki šķir privāto dzīvi no darba attiecībām un neizmanto darba laiku, lai risinātu privātās dzīves problēmas, ja tādas radušās.

INTEREŠU KONFLIKTS

Rodoties interešu konfliktam, darbinieki informē vadītāju un pārtrauc savu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, atsakās no tādu darba pienākumu veikšanas, kas saistīti ar savām vai trešās personas mantiskām vai nemantiskām interesēm.

Darbinieki nav tiesīgi pieņemt jebkādus materiālus vai nemateriālus labumus u.c. priekšrocības (ziedojumus un dāvanas, aizdevumus vai citus maksājumus) no organizācijas vai privātpersonas, kas var ietekmēt vai radīt šaubas par kāda pienākuma vai izpildes objektivitāti.

Darbinieki neiesaistās tādās privātās aktivitātēs, kā arī atturas no tādiem blakus darbiem un amatu savienošanas, kas traucē atbildīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus, kā arī radīt aizdomas par potenciāliem, šķietamiem vai reāliem interešu konfliktiem.

Ar darba pienākumu izpildi nesaistītām vajadzībām darba laikā uzņēmuma resursus lieto atbilstoši katra uzņēmuma iekšēji izstrādātiem noteikumiem.

ĒTIKAS KODEKSA IEVIEŠANA UN IZPILDE

Ikviena darbinieka pienākums ir veikt savus darba uzdevumus saskaņā ar uzņēmuma Ētikas Kodeksu, kā arī citiem uzņēmuma noteikumiem un izstrādātajām vadlīnijām.

Vadītāji ar savu nostāju un rīcību rāda piemēru darbiniekiem, kā arī atbild uz darbinieku jautājumiem par ētikas dilemmām, ja tādas ir radušās.

Uzņēmumā tiek ziņots tiešajam vadītājam vai valdei, ja kāds novēro noteikumu pārkāpumus.

Ziņošana iespējama anonīmi, ieliekot to rakstveidā ‘Ziņojumu kastītē’. Kastīte tiek iztukšota 1 x nedēļā.

Ja arī kāds atpazīst rokrakstu, vai zin, kas ziņojumu ielicis, viņš apņemas informāciju neizpaust.

Par nopietniem pārkāpumiem ziņas tiek izplatītas visā uzņēmumā, lai samazinātu šādu gadījumu atkārtošanos nākotnē un lai radītu praksi, ka tas ir nosodāmi.

Arī par dažādiem dilemmas gadījumiem ziņas var tikt izplatītas visā uzņēmumā, lai darbinieki varētu mācīties un citās reizēs pieņemt atbilstošus lēmumus.

Pārkāpumu gadījumā tiek piemēroti disciplināri sodi, līdz pat darba attiecību pārtraukšanas. Nopietnākos pārkāpumu gadījumos tas var novest pie civilās un kriminālas atbildības.

ĒTIKAS KODEKSA UZRAUDZĪBA UN PILNVEIDOŠANA

Uzņēmuma reputāciju veido visi darbinieki, jo katram ir jāpieņem kādi lēmumi un katrs darbinieks tiek identificēts ar uzņēmumu.

Darbinieki var nonākt ētikas pretrunās, tāpēc uzņēmuma vadība un struktūrvienību vadītāji uzrauga Kodeksa pielietojumu praksē, periodiski pārbaudot tā piemērotību, adekvātumu un efektivitāti visos uzņēmuma līmeņos, nepieciešamības gadījumā pilnveidojot to.

Pārbaudes rezultātus un secinājumus, ja tie neapstiprina kodeksa piemērotību un ievērošanu, Struktūrvienības vadītāji ziņo valdei.

Dažāda līmeņa vadītājiem vēlams saglabāt dokumentāciju par dažādām Kodeksa dilemmām, lai nākotnē būtu vieglāk pieņemt lēmumus, atsaucoties jau uz notikušiem gadījumiem.

 

  Radušies jautājumi, vai nepieciešamas konsultācijas? Sazinies ar mums!

  Sazinies

Uzdod sev interesējošu jautājumu par produkciju, sadarbību vai citu tēmu!

  Uzdod mums jautājumu:

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!