SOLĀRĀS MIKROĢENERĀCIJAS SISTĒMAS UZSTĀDĪŠANA

SIA “Kurzemes Gaļsaimnieks” ir noslēdzis līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum" par saules paneļu sistēmas pašpatēriņa nodrošināšanai uzstādīšanu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas gada patēriņš par 1709,085 MWh, kā arī nodrošināts siltumnīcefekta gāzu samazinājums 124,19 CO2 ekvivalenta tonnu gadā. Projekta kopējās izmaksas: 1 308 582,98 EUR, bet Atveseļošanās fonda (AF) finansējums sastāda 196 674,75 EUR.